Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2012

laziness
18:23
Play fullscreen
"New York State of Mind".
Reposted fromnuwanda nuwanda viaglee glee
laziness
18:22
7027 0f82
Reposted fromglee glee
laziness
18:22
1466 b3dc
Reposted fromglee glee

September 15 2012

laziness
14:01
0594 0f93 500
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala
laziness
14:01
5595 d44a
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala

September 14 2012

laziness
18:56
4221 d41f 500
Uvac gorge, Serbia
laziness
16:58
2296 9eb8
Reposted fromfruitlicious fruitlicious viaconsequence consequence
laziness
16:56
Play fullscreen
:D
Reposted bymanulein manulein
laziness
16:46
7481 aaa5
Reposted fromAgnieszkaCK AgnieszkaCK viacrystalll crystalll
laziness
16:43
6646 7f87 500
Reposted fromasyoulikeit asyoulikeit viacrystalll crystalll
laziness
15:56
4246 90e6
Reposted frommartynkowa martynkowa vianotyou notyou
laziness
15:55
3113 741f
like me
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viamaraskowa maraskowa
laziness
15:52
8596 c578
Takie proste marzenia.
Reposted frompesy pesy viausmiechprosze usmiechprosze
laziness
15:52
bo na tym właśnie polega MIŁOŚĆ - na kłóceniu się i godzeniu, na wytykaniu sobie błędów i przebaczaniu, na milczeniu i rozmowie, na słuchaniu i mówieniu, na pewności i zwątpieniu, na byciu razem i byciu daleko od siebie. Jeśli potrafimy pomieścić w sobie i zrozumieć te skrajności to znaczy, że dojrzaliśmy do kochania drugiej osoby i bycia kochanym
— net.
Reposted fromSebeczek Sebeczek viakaps kaps
laziness
15:51
2282 5351
Reposted fromweightless weightless viamaraskowa maraskowa
laziness
15:47

A oto gatunek "opierdalus pospolitus" w środowisku naturalnym:

September 13 2012

laziness
15:50
2867 8470
Reposted fromtoobad toobad viadrinkmysoul drinkmysoul
laziness
15:49
laziness
14:03
8226 8e9e
Mitosis
Reposted frombiolchem biolchem viamr-mojorisin mr-mojorisin
laziness
14:01
8226 8e9e
Mitosis
Reposted frombiolchem biolchem viamr-mojorisin mr-mojorisin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl